นายเจริญ ชัยรัตน์ อดีต สจ.อ.พิปูน        
   
อาจารย์เจริญ ไชยรัตน์ อดีตอาจารย์โรงเรียนวัดหน้าเขา และสมาชิกสภาจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตอำเภอฉวาง ในสมัยนั้น
ผลงานบางส่วน
4.1 ดำริและหาที่จัดสร้างโรงเรียนมัธยมขึ้นแห่งแรกของอำเภอพิปูน คือ โรงเรียนพิ
ปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
4.2 สร้างถนนสายพิปูน ห้วยปริก (ถนนสาย 4022)
4.3 หาเงินจัดสร้างฝายน้ำล้นที่วังตง หมู่ที่ 5 ตำบลพิปูน (ปัจจุบันถูกอุทกภัย ปี พ.ศ.
2531 เสียหายไม่เหลือร่องรอย)
4.4 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่อำเภอพิปูน


 
  นายเจริญ ชัยรัตน์
อดีต สจ.อ.พิปูน
   
         
                 
  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลแก่กระผม เพื่อพัฒนาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอำเภอพิปูน เพื่อการสืบค้นของนักเรียน นักศึกษาและผู้แสวงหาความรู้โดยทั่วไป   สมบูรณ์ ศิริรักษ์ ถ่ายภาพและบันทึกเรื่องราว