ภาพนี้ รับมาจาก นายบวร บรรจาย
อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10 ตำบลเขาพร
พ่อหลวงพลอย อโนโม
    ด้วยสายตาที่เคยมาเห็นก่อนเกิดอุทกภัย อาคารไม้ 3 ชั้น หลังนี้
ใหญ่โตมาก และสืบทราบว่า ในระหว่างเกิดอุทกภัย ชาวบ้านได้อาศัยที่
อาคารไม้หลังนี้หลายคน
     
      ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลแก่กระผม เพื่อพัฒนาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอำเภอพิปูน เพื่อการสืบค้นของนักเรียน นักศึกษาและผู้แสวงหาความรู้โดยทั่วไป   สมบูรณ์ ศิริรักษ์ ถ่ายภาพและบันทึกเรื่องราว