[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
งบการเงิน

- แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560

E-mail

E-mail

แผนพัฒนา 4 ปี

สารบัญ
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ประเมินผล

ข้อบัญญัติ2561

คำแถลง(1)
คำแถลง1(1)
คำแถลง1(2)
คำแถลง2-รายรับ(1)
คำแถลง3-รายจ่าย(1)
บันทึกหลักการ-1(1)
บันทึกหลักการ-2(1)
บันทึกหลักการ-3(1)
บันทึกหลักการและเหตุผล(1)
รายงานงบประมาณรายจ่าย-61(1)
รายงานประมาณการ
รายรับ-61 (2)

รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่าย-61 (1)

รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายรับ-61 (1)

คู่มือประชาชน


คู่มือประชาชน


วันที่20พฤศจิกายน2561 เวลา13.00 น. ทางหมู่บ้านบ้านนางเอื้อยร่วมกับเทศบาลตำบลกะทูนได้ประชุมหมู่บ้านโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขโดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะทูนเหนือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากจัง ให้บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ และทางกระผมผู้ใหญ่บ้านได้ประชุมเรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2561 ที่จะถึงนี้ ตามประวัติความเป็นมาและตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันมาว่าหมู้บ้านนางเอื้อยเป็นสถานที่จัดงานลอยกระทงครั้งแรกของอำเภอพิปูน ประชาชนจึงให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะไม่มีงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐหน่วยใดทั้งสิ้นมาจัดงานแต่ทางหมู่บ้านก็จัดมาทุกปี กระนายกฤษพล ริยาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานจัดงาน  นายวิรัตน์ ริยาพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะทูน  กรรมการจัดงาน     นายโชโต ริยาพัน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลกะทูน กรรมการจัดงาน และนายศิริพงค์ นุราช เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกะทูน กรรมการจัดงาน


อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ดูภาพที่นี่
บรรยากาศ พื้นที่เมืองบาดาล กะทูน
ข่าวจาก นสพ.ไทยรุฐ ที่นี่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง

- ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมา ดาวน์โหลด
- ประกาศ โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลด
- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ลว.12 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
- ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง การกำหนดราคาในการก่อสรา้ง ลว.14 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด
-  ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายสันอ่างเก็บน้ำ ดาวน์โหลด
-  ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายสันอ่างเก็บน้ำ ดาวน์โหลด
-  ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายสันอ่างเก็บน้ำ ดาวน์โหลด
-  ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายสันอ่างเก็บน้ำ ดาวน์โหลด
-  ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายสันอ่างเก็บน้ำ ดาวน์โหลด
-  ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายสันอ่างเก็บน้ำ ดาวน์โหล
-  ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายสันอ่างเก็บน้ำ ดาวน์โหลด
-  ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายสันอ่างเก็บน้ำ ดาวน์โหลด
-  ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายสันอ่างเก็บน้ำ ดาวน์โหลด
-  ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายสันอ่างเก็บน้ำ ดาวน์โหลด
-  ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายสันอ่างเก็บน้ำ ดาวน์โหลด
-  ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง สอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางสายสันอ่างเก็บน้ำ ดาวน์โหลด
-  ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายสันอ่างเก็บน้ำ ดาวน์โหลด
-  ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายสันอ่างเก็บน้ำ ดาวน์โหลด
-  ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง แบบสรุปราคาก่อสร้าง ถนนสายสันอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ดาวน์โหลด
-  ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง สอบราค่าจ้างก่อสร้างถนนสายสันอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ดาวน์โหลด
-  ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง การกำหนดราคาในการจัดสร้างก่อสร้าง ดาวน์โหลด
-  ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ม.2  ดาวน์โหลด
-  ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสลบ.ม.2  ดาวน์โหลด
- ประกาศ ทต.กะทูนน เรื่อง การกำหนดราคาในการจีัดจ้างก่อสร้าง  ดาวน์โหลด

ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรมของ ทต.กะทูน
ยุุบรวมศูนย์เด็ก เมืองบาดาล
   
   


นายวิรัตน์ ริยาพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะทูน ในฐานะ
ประธาน กต.ตร.สภ.พิปูน และคณะ อันประกอบด้วย นายประทีป กลีบแก้ว (น.ก.
นายชูเชษฐ์ ฤทธิชัย (น.ก.)นายอุทัย นนทศักดิ์ (กำนันตำบลพิปูน และ
นายสมบูรณ์ ศิริรักษ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย

อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ฝายวังตง ม. 7 ต.พิปูน
อุทยานแห่งชาติเหนือฟ้า พิปูน หนานจล อุทยานแห่งชาติเหนือฟ้า พิปูน
   

 

กระดานถามตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่

ปฏิทินกิจกรรม
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 1/ก.ย./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
30 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
143 คน
สถิติเดือนนี้
1598 คน
สถิติปีนี้
4337 คน
สถิติทั้งหมด
4337 คน
IP ของท่านคือ 54.163.22.209
(Show/hide IP)
รับเรื่องราวร้องทุกข์


แผ่นพับประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน

แบบฟอร์มต่างๆ


ขอข้อมูลข่าวสาร
แบบขอใช้สถานที่ราชการ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ร้องเรียน

การแยกกิ่งอำภอ อำเภอพิปูนมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอฉวางมาตั้งแต่ พ.ศ.2441-2442 จนถึง พ.ศ.2515 นับเป็นเวลานานถึง 74 ปี จึงได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภ อ และได้ยกฐานะเป็นอำเภอใน 4 ปี ต่อมา คือ พ.ศ. 2519 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 93 ตอนที่ 109 ลงวันที่ 8 กันยายน 2519

เศียรพระพุทธรูปโบราณบริเวณฐานพระใหญ่วันขุดหลุมเสาเอก
พระพุทธสิหิงส์
เจ้าฟ้าปรานี
ทำบุญชายเขา เวลาที่นัดหมาย
เทศกาลงานพระเพณีของอำเภอพิปูน
พิธีมอบเศียรพระโบราณให้กับกรมศิลากร
บ่อน้ำร้อนในอำเภอพิปูน
ที่ยวหนานปูพร้อมประวัติ
ในหลวงยกช่อฟ้าวัดยางค้อม
ตระกูล"ริยาพันธ์"
ตระกูล"ศรีเปารยะ"
แม่น้ำตาปี
ตักบาตรเทโวโรหณะ เชิงเขาพระ
พ่อหลวงทอง(พระครูสังฆรักษ์ ทอง)
ประวัติวัดทุ่งนาใหม่
ประวัติวัดโบราณาราม
 พ่อหลวงพลอย อโนโม
 ตึกไม้ 3 ชั้นวัดห้วยโกก่อนเกิดอุทกภัย ปี31
 สภาพความเสียหายของพิปูน กะทูน หลังเกิดอุทกภัย ปี 2531
พระศรีมงคล วัดมังคลาราม
ประวัติวัดหน้าเขา
 ภาพงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูเชาวนาภิธาน
 อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน
 อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง
 พระครูมงคลจริยาจารย์
 อาจารย์จวง เลิศไกร
ภูมิปัญหาท้องถิ่น รักษาเฉพาะโรค เช่น การรักษาโดยการฝังเข็ม รักษาแผลจากน้ำร้อนลวก หมอกระดูก และ หมอสมุนไพร
 นายเจริญ ไชยรัตน์
รวมภาพเก่าของพิปูน
อุทยานแห่งชาติ ขล.10 บ้านเหนือฟ้า